אוניברסיטת בן גוריון - אירוע דיקן השכרת ציוד

גם באוניברסיטת בן גוריות בבאר שבע היינו 

הספקת והשכרת  כיסאות שולחנות לאירוע דיקן, סידור המקום ועיצובו .